Privat Politik

  • Home
  • Privat Politik

Generelt

Mindtherapy bekymrer sig om enkeltpersoners privatliv og tager privatlivets fred alvorligt. Mindtherapy lægger vægt på, at behandlingen af ​​personoplysninger altid er i overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning. Denne fortrolighedserklæring angiver, hvilke personlige oplysninger Mindtherapy indsamler om enkeltpersoner og til hvilket formål. Herefter kan du finde oplysninger om andre modtagere af oplysningerne, og hvor længe personoplysninger opbevares. Herudover kan der her findes oplysninger om, på hvilket grundlag Mindtherapy indsamler personoplysninger, hvilke rettigheder den enkelte har og andre vigtige oplysninger i forbindelse med lov om beskyttelse og behandling af personoplysninger nr. 90/2018.

Hvad er personoplysninger og behandling af personoplysninger?

Personoplysninger refererer til alle oplysninger, der kan spores til en bestemt person, såsom oplysninger om navn, ID-nummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, økonomi, helbred, IP-adresse med mere. I punkt 2 og 3. Afsnit 1 Artikel 3 Persondataloven indeholder en mere detaljeret definition af personoplysninger.

Med følsomme personoplysninger forstås personoplysninger, der nyder særlig beskyttelse efter privatlivsloven, f.eks. oplysninger om etnisk oprindelse eller race, politisk og religiøs overbevisning, fagforeningsmedlemskab, genetik, sundhed, køn eller seksuel orientering.

Behandling af personoplysninger refererer til al behandling og brug af personoplysninger såsom indsamling, registrering, opbevaring, ændring eller sletning. I punkt 4. Afsnit 1 Artikel 3 Databeskyttelsesloven indeholder en mere detaljeret definition af behandlingen af ​​personoplysninger

Hvordan behandler Mindtherapy personoplysninger?

Hos Mindtherapy foregår behandlingen af ​​personoplysninger på et lovligt grundlag og i overensstemmelse med privatlivsloven. Mindtherapy sørger også for, at personoplysninger ikke viderebehandles på en sådan måde, at behandlingen er uforenelig med det oprindelige formål med behandlingen.

Mindtherapy følger følgende principper:

1. At personoplysninger behandles på en rimelig måde.

2. At personoplysninger kun indsamles til klare formål.

3. At der ikke indsamles flere personoplysninger end nødvendigt.

4. At personlige oplysninger er nøjagtige og opdaterede, når det er nødvendigt.

5. At personoplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt.

6. Sikre sikkerheden af ​​personlige oplysninger gennem passende forholdsregler.

Automatisk beslutningstagning

Automatisk beslutningstagning er processen med at træffe en automatisk beslutning uden menneskelig indblanding. Sådanne beslutninger kan baseres på personprofiler, dvs. når personoplysninger bruges til at vurdere visse faktorer vedrørende en persons velbefindende, især til at analysere eller forudsige faktorer vedrørende vedkommendes præstation på arbejdet, økonomiske situation, helbred mv. Et eksempel på automatisk beslutningstagning ville være, hvis beslutningen om at låne ud via en hjemmeside udelukkende var baseret på en kreditvurdering.

Mindtherapy træffer ikke automatisk beslutninger ved behandling af personoplysninger.

Hvem indsamler Mindtherapy personoplysninger om?

For at kunne fungere korrekt og udføre deres opgaver, skal Mindtherapy indsamle og behandle personoplysninger om enkeltpersoner. De personoplysninger, Mindtherapy opbevarer, kan handle om klienter, værger og andre tredjeparter, som det er nødvendigt at kommunikere med.

Hvilke personlige oplysninger indsamler Mindtherapy?

Mindtherapy søger under alle omstændigheder kun at indsamle de personoplysninger, der er nødvendige til formålet med behandlingen.

Mindtherapy indsamler grundlæggende oplysninger om sine klienter, såsom navn, ID-nummer og adresse. Mindtherapy skal også indsamle følsomme personoplysninger og andre oplysninger, der anses for følsomme om sine klienter. Som eksempler kan nævnes information om trivsel og sundhed. Mindtherapy skal også opbevare de nødvendige oplysninger om forældre og værger til deres mindreårige klienter, for eksempel oplysninger om deres navn, e-mailadresse, telefonnummer og hvilken forbindelse de har til den pågældende.

Formålet med at indsamle personlige oplysninger

Formålet med at indsamle oplysningerne er hovedsageligt at give personen en bestemt behandling eller ydelse.

Lovgrundlag for behandling af personoplysninger

Mindtherapy indsamler og behandler personoplysninger på følgende juridiske grundlag:

– At opfylde sine kontraktlige forpligtelser over for kunder.

– Samtykke fra enkeltpersoner.

Hvor længe opbevarer Mindtherapy personlige oplysninger?

Mindtherapy gemmer personlige oplysninger, indtil de ikke længere er nødvendige.

Hvem indsamler Mindtherapy personlige oplysninger fra?

Mindtherapy indsamler personoplysninger fra sine klienter og i nogle tilfælde fra sine klienters forældre/værger. Ved indhentning af oplysninger fra tredjemand vil Mindtherapy gøre sit yderste for at informere den pågældende.

Hvornår deler Mindtherapy personlige oplysninger med tredjeparter og hvorfor?

Mindtherapy formidler personlige oplysninger til tredjeparter, der er ansat til forudbestemt arbejde, såsom tjenesteudbydere, der vedligeholder elektroniske informationssystemer. I de tilfælde laves en produktionsaftale med den pågældende part. En sådan aftale fastsætter blandt andet hans forpligtelse til at efterleve Mindtherapys anvisninger om behandling af personoplysninger og han må ikke bruge dem til andre formål. Han er også forpligtet til at sikre oplysningernes sikkerhed på en passende måde.

Overførsel af personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Mindtherapy er opmærksom på, at der gælder strenge betingelser for overførsel af personoplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Mindtherapy gør det under ingen omstændigheder, medmindre der er tilstrækkelig hjemmel hertil i henhold til lov om beskyttelse af personoplysninger og behandling af personoplysninger nr. 90/2018.

Informationssikkerhed

Mindtherapy søger at træffe passende tekniske og lovgivningsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sikkerheden af ​​personoplysninger i henhold til lov om beskyttelse og behandling af personoplysninger nr. 90/2018.

Individers rettigheder

Hvis enkeltpersoner har givet samtykke til behandling af visse personoplysninger, er de berettiget efter lov om beskyttelse af personoplysninger og behandling af personoplysninger nr. 90/2018 til enhver tid at trække deres samtykke tilbage. Denne ret berører dog ikke lovligheden af ​​den behandling, der fandt sted før godkendelsen blev tilbagekaldt. De nyder også andre rettigheder, såsom retten til at blive informeret om behandlingen, retten til at få adgang til data, retten til at få rettet ukorrekte eller vildledende oplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at forhindre behandling af personoplysninger. derefter og retten til at overføre dine egne oplysninger. Man skal huske på, at enkeltpersoners rettigheder ikke altid er entydige og kan være underlagt forskellige betingelser.

Mindtherapy kontaktoplysninger

Navn: Mindtherapy.dk

Adresse: Soho. Flæsketorvet 68.1. 1711 København

Telefon: +45 50 12 00 82

Mail: [email protected]

Privacy Officer

Hvis enkeltpersoner har yderligere spørgsmål til denne fortrolighedserklæring, kan de altid kontakte agenturets privatlivsansvarlige. Her er hans kontaktoplysninger:

Navn: Andrea Valgeirsdóttir, advokat.

E-mail: [email protected]

Telefonnummer: + 354 588-1177